Tradiční enogastronomie

Enogastronomie je celosvětový trend a historicky známá disciplína. Tradiční enogastronomie znamená provázání tradičních vín kraje s jeho tradičními pokrmy. Jedině toto spojení dává konkurenční a nepřenositelnou výhodu spojenou s místem. Obsah vzdělávacího programu vychází z obecně platných pravidel pro enogastronomii, ale jeho hlavní náplní je právě lokalizace a přesné zacílení na tradiční místní vína a pokrmy včetně tradice stolování.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř seminářů:

Na semináře se teoreticky připravíte předem ve studijním prostředí na webových stránkách, kde budete mít k dispozici skripta k seminářům a také testy k ověření znalostí.
Cena za celý vzdělávací program : 6 900 Kč + DPH
Objednat Pokračovat na web